حمله احمدی نژاد به منتقدان: عددی نیستید

02 اردیبهشت 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رییس جمهوری ایران، از سفر استانی در آخرین ماه های فعالیت اش برای تبلیغ نامزد احتمالی دولت و حمله به منتقدان اش استفاده می کند. محمود احمدی نژاد امروز در خوزستان، با بیان اینکه تهدید شده که با او برخورد می کنند، تهدید کنندگان خود را ناچیز شمرد و گفت «شما عددی نیستید.» آقای احمدی نژاد بدون نام بردن از این افراد، تهدید کرد که پرونده فساد آنها را افشا خواهد کرد. با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، اختلاف دولت و نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی افزایش پیدا کرده است. گزارش از آرش سیگارچی.