حمله افراد مسلح به پست بازرسی در شرق اوکراین

31 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بنا بر گزارش ها در حمله افراد مسلح به یک پست بازرسی در نزدیکی یکی از شهر های شرقی اوکراین، دستکم 4 نفر کشته شدند. روسیه این واقعه را نشانی از عدم توانایی کیف در اجرای توافق چهار جانبه می داند که با هدف تنش زدایی بین کشورهای اوکراین، روسیه، آمریکا و اتحادیه اروپا به امضا رسیده است. گزارش از مهدی آرمی.