حملات خونبار داعش در سوریه؛ همزمان با عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه

16 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ترکیه مدعی ست درعملیات نظامی در شمال سوریه که با همکاری متحدان محلی اش انجام می گیرد به اهداف اصلی خود دست یافته است.