همکاری و مشارکت شعار روز در آمريکا

18 آبان 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا، در سخنرانی پس از پیروزی دعوت به اتحاد ملی کرد. رهبران جمهوریخواه و دمکرات در دومجلس قانون گذاری آمریکا نیز خواهان سیاست همکاری دو حزب و حل مشکلات جاری از راه همکاری شدند. گزارش شهلا آراسته خبرنگار صدای آمریکا در کنگره.