همکاری های احتمالی ایران و آمریکا در دوره ترامپ

20 آبان 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به نظر شما چه نوع همکاری هایی احتمال دارد میان ایران و آمریکا در منطقه انجام شود؟ منافع مشترک ایران و آمریکا در منطقه چه میزان است؟ منافع مشترک ایران و آمریکا در منطقه بیشتر است یا اختلافات آنها؟