همکاری آرشيد آذرين و آريانا وفاداری در ارايه گاتاها

03 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

آریانا وفاداری خواننده‌ی ایرانی تبار اپرا در پاریس است. او مدتی‌ است که می خواهد گاتاهای زرتشت را به آواز در آورد. فعالیت‌های این هنرمند بیشتر در زمینه موسیقی تلفیقی است. آریانا برای نوروزِ با آرشید آذرین پزشک ایرانی که در زمینه‌ی موسیقی جاز به صورت حرفه‌ای فعالیت می‌کند همراه شد.