همه پرسی استقلال از اوکراين در کريمه

22 اسفند 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

جمهوری خودمختار کريمه تصميم دارد همه پرسی استقلال از اوکراين و الحاق به روسيه را طبق برنامه برگزار کند. اما مخالفان جدايی از اوکراين، می گويند با توجه به جو حاکم و تسلط نيروهای روسيه در کريمه، چنين رفراندومی عادلانه نخواهد بود.