همه پرسی الحاق کریمه به روسیه آغاز شد

25 اسفند 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وزارت دفاع اوکراین اعلام کرد، بر اساس توافق آشتی موقت بین مسکو و کیف، روسیه هیچ اقدامی علیه تاسیسات نظامی اوکراین در کریمه انجام نخواهد داد و اوکراین به اعزام سربازان ذخیره به منطقه ادامه می دهد. این در حالیست که همه پرسی الحاق کریمه به روسیه، یک روز پس از وتوی قطعنامه ای در شورای امنیت، که همه پرسی را غیرقانونی می خواند، آغاز شد. گزارش از شپول عباسی.