همه پرسش های برندگان لاتاری گرین کارت آمریکا

21 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در این برنامه روی خط سارا گرو از وزارت امور خارجه آمریکا به عنوان مهمان برنامه روی خط به پرسش کسانی که به تازگی برنده لاتاری گرین کارت شده اند پاسخ می دهد.