همگونی های صوفیان و بوداییان

25 اردیبهشت 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دیدار دو اقیانوس، گفتگوی اندیشه های بودایی و عرفان اسلامی عنوان میزگردی بود که به ابتکار بنیاد پژوهش های ایرانی دانشگاه مریلند و با حضور دالایی لاما، همراه با چندین تن از پژوهشگران و استادان حوزه اندیشه های صوفیانه، در این دانشگاه برگزار شد.