حمایت وزیر امور خارجه ترکیه از اقدام دولت اردوغان

21 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وزیر امور خارجه ترکیه با اعلام حمایت از اقدام دولت اردوغان درارائه لایحه ای به پارلمان ، اصلاحات پیشنهادی دولت درمورد قوه قضائی را اقدامی درست و در راستای اختیارات دولت و پارلمان قلمداد کرد.شورای عالی قضائی ترکیه اقدام دولت را مغایر قانون اساسی قلمداد کرده است