حمایت از خانواده زندانیان بویژه زندانیان سیاسی

06 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

زندانی وقتی از حقوق خود محروم می شود خانواده او نیز در این راه با اوهمراه هستند. خانواده هایی که با توجه به شرایط دشوار اقتصادی باید زندگی خود را هم اداره کنند. چه نهاد هایی در این راه می توانند کمک کنند؟ نهادهای مدافع حقوق بشر چه وظایفی دارند؟ شهروندان در قبال این خانواده ها چه مسئولیتی دارند؟