حمایت آلمانی‌های با تبار خارجی از اوزیل و به اشتراک گذاشتن تجربه تبعیض

06 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

هزاران نفر از آلمانی‌های با تبار خارجی، به پیروی از مسوت اوزیل بازیکن سابق تیم ملی فوتبال آن کشور، تجارب خود از تبعیض را در توئیتر به اشتراک گذاشته‌اند.