همایش شب گیلان

20 آبان 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گزارش تانیا دربند خبر نگار هنری صدای آمریکا ازهمایش شب گیلان در واشنگتن، سفری تصویری در فرهنگ، هنر و آداب مردم گیلان.