همآيش جبهه هماهنگ مبارزان ايران

06 خرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جبهه هماهنگ مبارزان ايران که توسط کنگره همبستگی ايرانيان تشکيل شده است در کنگره آمريکا تشکيل جلسه داد و در مورد انتخابات پيش روی در جمهوری اسلامی ايران به تبادل نظر در ميان شرکت کنندگان پرداخت. خبرنگار شبکه خبری فارسی صدای امريکا، علی جوانمردی، گزارشی از اين جلسه تهيه کرد و در ضمن آن با چند تن از شرکت کنندگان صحبت های کوتاهی انجام داد.