حل ديپلماتيک پرونده اتمی ايران

11 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دیوید پرایس(Price) از اعضای متنفذ مجلس نمایندگان است که از سیاست رئیس جمهوری آمریکا در حل دیپلماتیک پرونده اتمی ايران حمایت کرد. بگفتهء پرایس/، روی کار آمدن حسن روحانی بعنوان رئیس جمهوری ایران/امثال وی را مجاب کرد که شاید فرصتی برای دیپلماسی وجود داشته باشد. گزارش از گیتا آرین.