حکومت نظامی در تایلند

31 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در تایلند حکومت نظامی اعلام شد. فرمانده ارتش تایلند می گوید حکومت نظامی برای حفظ صلح و نظم و ایجاد زمینه مورد نیاز جهت حل مشکلات سیاسی کشور برقرار شده است.