حکومت دیکتاتوری و ویژگیهای آن

13 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری سیدعلی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت که جوانان ایرانی دیکتاتوری را ندیده‌اند اما نسل قدیم دیکتاتوری را با همه وجود لمس کرده است. به نظر شما دیکتاتوری چیست و چه مصادیق و مشخصاتی دارد؟ آیا جمهوری اسلامی ایران یک حکومت دموکراتیک است؟