حکم دیوان عالی هند درباره ترا جنسیتی ها

01 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ترانس جندرها یا ترا جنسیتی های هند حکم دیوان عالی کشور هند را که آنان را جنس سوم تشخیص داده جشن گرفتند. حکمی که به قرن ها تبعیض علیه تراجنسیتی ها در هند پایان می دهد. گزارش از نازی پویا.