حکم دادگاه برای موسسه ثامن

12 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا از حکم دادگاه موسسه ثامن رضایت دارید؟ اگر از سپرده گذاران موسسات مالی اعتباری هستید از مشکلاتی که برایتان ایجاد شد بگویید.