حکم دادگاه برای موسسه ثامن

03 سپتامبر 2018
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

آیا از حکم دادگاه موسسه ثامن رضایت دارید؟ اگر از سپرده گذاران موسسات مالی اعتباری هستید از مشکلاتی که برایتان ایجاد شد بگویید.