حکم به تعلیق عضو زرتشتی شورای شهر یزد

21 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

به نظر شما آیا باطل کردن آرای مردم یزد و لغو عضویت منتخب آنها در شورای شهر به دلیل مذهبش، قانونی است؟ وقتی حتی از عضویت یک فرد زرتشتی(به عنوان یکی از مذاهب رسمی ایران) در شورای شهر جلوگیری می‌شود، آیا می‌توان ادعای آزادی مذاهب و اقلیت‌های دینی را در ایران پذیرفت؟