حکم اختلاس بیمه ایران صادر شد؛ غیبت دانه درشت ها

04 مهر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

قاضی رسیدگی کننده به پرونده اختلاس در بیمه ایران می گوید احکام متهمان این پرونده صادر شده است. او درباره جزییات این احکام چیزی نگفته اما صدور این احکام در حالی صورت گرفته که برخی مقام های رده بالای دولتی متهم در این پرونده هرگز به دادگاه احضار نشدند. گزارش از آرش سیگارچی.