حکایت اقتصاد ایران با جنبش عدم تعهد

07 شهریور 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جمهوری اسلامی ایران در توجیه هزینه های سرسام آور برگزاری نشست غیر متعهدها درتهران و تعطیلی یک هفته ای استانهای تهران والبرز به قدرت اقتصادی اعضای جنبش عدم تعهدو منافع آن برای شکسته شدن تحریمها اشاره می کند . یک کارشناس مسائل ایران در گفت و گو با وفا آذربهاری، خبرنگار اقتصادی شبکه خبری فارسی صدای آمريکا، تلاش تهران برای بزرگ کردن ابعاد اقتصادی این جنبش را اقدامی تبلیغاتی و بی ثمر ارزیابی کرد.