آثار هنری مدرن و معاصر در نمایشگاه بازل هنگ گنگ

05 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

نمایشگاه هنر بازل یکی از مهمترین رویدادهای هنر در جهان است. این رویدادِ هنر مدرن و معاصر هر سال در سه مکان بازل سوئیس، میامی آمریکا، هنگ گنگ و چین برگزار می شود. گزارش امید رهنورد