حجاب: فقط زنانه یا زنانه مردانه؟

15 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

چرا بعد از چند دهه هنوز حجاب زنان مهمترین مسئله افراط گرایان است؟ حجاب فقط زنانه است یا مردانه هم هست؟