روز جهانی ایذر امسال، "رسیدن به صفر" نام گرفته است

08 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سه شنبه اول دسامبر ده آذر ماه روز جهانی ایدز است و موضوع امسال این روز بین المللی " رسیدن به صفر" نام گرفته است. سازمان ملل متحد می گوید از سال ۲۰۰۴ تاکنون روند ابتلا به این بیماری ۳۵ درصد کاهش یافته و مرگ ناشی از آن ۴۲ درصد کاهش داشته است.