سنا موضوع نفوذ ایران در عراق و مشکلات کمپ اشرف را بررسی می کند

15 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کمیته نیروهای مسلح سنا صبح امروز در جلسه ای در مورد نفوذ ایران در عراق و همچنین مساله کمپ اشرف در آن کشور را با حضور چند کارشناس بررسی میکند.گزارش شهلا آراسته