پل رایان به جمهوریخواهان: آماده ایم همه متحد پیش برویم

01 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

درحالی که وظایف کنگره با نزدیک تر شدن پایان سال و شکاف میان جمهوریخواهان با کاخ سفید و دمکراتها در مورد تعیین سرنوشت لوایح بودجه و سقف بدهی و دیگر امور شدیدتر میشود، سرانجام اتحاد اکثریت جمهوریخواهان، کنگره را به انتخاب رییس آینده مجلس نمایندگان نزدیکتر کرد. گزارش شهلا آراسته