سیاست کاخ سفید در مورد تهدیدهای افراط گرایان داعش

26 شهریور 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وزیر دفاع و رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا امروز بمنظور توضیح در مورد سیاست کاخ سفید در ارتباط با عراق وسوریه و تهدیدهای افراط گرایان داعش در کمیته نیروهای مسلح سنا حضور یافتند و به سوالات قانونگداران آمریکا پاسخ گفتند