بازگشایی «بزرگراه یک» در کالیفرنیا با رژه ماشینهایی از ۸۰ سال گذشته

21 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

یک کاروان متشکل از بیش از ۸۰ خودرو بازگشایی «رانندگی رویایی» بزرگراه «شماره یک» در کالیفرنیا را جشن گرفتند. در این مسیر به نمایندگی از هر یک از سال‌های تاریخ این بزرگراه، یک خودرو به نمایش گذاشته شد. «بزرگراه یک» به خاطر مسیر بسیار دیدنی ساحلی خود همواره یک جاذبهٔ گردشگری بوده است.