هفته مد لباس استرالیا

21 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

طراحان لباس استرالیایی امیدوارند در هفته مد استرالیا بتوانند به این صنعت روح تازه ای بدمند . از آن جا که طراحان نامدار بین المللی اکنون لباس هایی برای مردم عادی و درآمد های نه چندان بالا عرضه می کنند برخی از طراحان محلی بازار خود را از دست داده اند و برخی دیگر فشار ناشی از رقابت با بازار بین المللی را حس می کنند.