هفته مبارزه با سرطان

16 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

این برنامه اختصاص داشت به هفته سرطان در ایران. دکتر نادر جوادی، متخصص سرطان پاسخگوی پرسش های شما بود.