هفته كتابخوانی در ايران، ميراث ادبي لئونارد كوهن و كتاب حروف سربی

28 آبان 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هفته كتابخوانی در ايران، نگاهي به شعرها و رمان های لئونارد كوهن و گفتگو با بهار الماسی در مورد مجموعه شعر حروف سربی.