هفت ميليون نفر در نوروز سفر کردند

03 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رئیس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر در ایران از اقامت بیش از هفت میلیون نفر در مراکز اقامتی تا پایان دوم فرودین ماه خبر داد. میلیونها ایرانی این روزها در سفر هستند. از جاده چالوس در شمال تا خوزستان و شیراز و مشهد. گزارش از آرش سیگارچی.