هفدهمين جشنواره موسیقی جهانی

25 خرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مراکش میزبان هفدهمین «جشنواره موسیقی جهانی» بود که ۴ روز ادامه داشت و ده ها هزار نفر را در یک شهر ساحلی آن کشور گرد آورد. گزارش از نورا شاهسون.