مصطفی بدرالدین فرمانده ارشد حزب ‌اﻟله در سوریه کشته شد

24 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حزب ‌اﻟله لبنان روز جمعه کشته شدن مصطفی بدرالدین از فرماندهان ارشد این گروه شبه نظامی شیعه را در سوریه تایید کرده است. در بیانیه حزب ‌اﻟله که در تلویزیون بیروت قرائت شد، تایید شده که این فرمانده ۵۵ ساله در حمله هوایی اسرائیل کشته شده است.