ایتالیا و یونسکو، کارگروه حفاظت از آثار باستانی تشکیل می دهند

29 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دولت ایتالیا و یونسکو، کارگروهی تشکیل داده‌اند که هدف از آن حفاظت از آثار باستانی و میراث بشریت در مناطق بحران زده جهان است. ایرنا بوکووا رئیس یونسکو می‌گوید، افراطیون میراث بشری را نابود می‌کنند، زیرا گواهی است بر نامشروع بودن آنها.