هشدار کارشناسان به عواقف فروش هواپیمای ساخت آمریکا به ایران

01 اردیبهشت 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

عواقب فروش هواپیماهای ساخت آمریکا به ایران همزمان با اقداماتی که آمریکا برای محدود ساختن نفوذ جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه انجام می دهد موضوع بحث جمعی از کارشناسان در جلسه ای بود که دیروز در بنیاد هریتیج در واشنگتن برگزار شد. گزارش شهلا آراسته