توافق اتمی با ایران چه می شود؟ نشستی در بنیاد هریتیج در واشنگتن

03 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آینده توافق اتمی قدرت های جهان با ایران روز گذشته موضوع بحث و بررسی در اندیشکده محافظه کار بنیاد هریتیج Heritage در واشنگتن بود. کارشناسان مدعو و خبره مسائل ایران این آینده را از سه منظراقتصادی،نظارت و راستی آزمایی و پایبندی ایران به توافق،بررسی و تجزیه و تحلیل کردند. گزارش فرهاد پولادی