تولید موفق واکسن ابولا و چند بیماری مهم توسط مرک

24 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پژوهشگران موفق به تولید واکسنی شدند که در پیشگیری از همه بیماری های خونریزی دهنده ِ ویروسی از جمله ابولا و تب لاسا، مؤثر است. این رده از بیماری های ویروسی جزو مرگبارترین بیماری های عفونی هستند و اغلب درمان شناخته شده ای ندارند، به همین دلیل، تولید واکسن جزو ضرویات کنترل آنهاست. گزارش شیده رضایی