اقدامات جدید دولت روحانی در پاسخ به خواست اقلیت ها

12 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

روز گذشته اعلام شد صالح ادیبی یک شهروند کرد اهل سنت به عنوان سفیر ایران در ویتنام و کامبوج انتخاب شده است. او نخستین سفیر سنی در تاریخ جمهوری اسلامی است.همن سیدی می گوید گرچه نمی توان اقدامات اخیر دولت درمنطقه کردستان را نادیده گرفت اما برای حل مشکلات عمده این منطقه باید منتظر آینده بود.