مدیر عامل بنیاد دفاع از دموکراسیها: آمریکا باید موضوع فساد رهبران ایران را مورد توجه قرار دهد

23 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نشست کارگروه کمیسیون امنیت و همکاری در اروپا موسوم به «کمیسیون هلسینکی» با عنوان «چگونه می‌توان ناقضان حقوق بشر و دولتمردانی که ثروت ملی کشورهایشان را تاراج می‌کنند، تحریم کرد» در واشنگتن برگزار شد. مارک دوبوویتس مدیر عامل بنیاد دفاع از دموکراسیها در این نشست خواهان برخورد با فساد رهبران ایران شد.