آموزش عکاسی به نوجوانان مبتلا به سرطان با هدف پیشگیری از افسردگی

13 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

در آمریکا، نهاد غیر انتفاعی پابلف در لوس آنجلس، پروژه آموزش عکاسی به نوجوانان مبتلا به سرطان را، با هدف بهبود روحیه و پیشگیری از انزوا و افسردگی آغاز کرده است.