روز یادبود کهنه سربازان آمریکایی و چهارمین سال زندان امیر حکمتی

20 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در آمریکا روز یازدهم نوامبر، نوزدهم آبان، از جنگ جهانی اول تاکنون به یاد سربازان کشته شده مراسمی برای تجلیل از خدمات نظامیان آمریکایی برگزار می شود. این روز در تقویم این کشور "روز کهنه سربازان" نامیده می شود.گزارش