اندازه ارتش آمريکا به قبل از جنگ جهانی برمی گردد

06 اسفند 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا برای کاهش بودجه نظامی ایالات متحده طرحی ارائه کرده است که ارتش این کشور را به کوچک ترین اندازه پس از جنگ دوم جهانی می رساند. گزراش از شهلا آراسته.