گروه هوی متال عراقی در آمریکا

19 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک گروه هوی متال عراقی آرزویش را که انتشار آلبومی در آمریکا بود بر آورده کرد. اعضای گروه آکراسیکئودا، کشور جنگ زده اشان را باعشق و امید دنبال کردن موسیقی در نیویورک ترک کردند، ولی هنوز به سنت های خود وفادار و به میراثشان مفتخر مانده اند.