عمل پیوند قلب زیاد شده اما قلب کافی برای پیوند نیست

14 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در سالهای اخیر عمل پیوند قلب پیشرفت زیادی داشته و اکنون به یک عمل عادی تبدیل شده است. در نتیجه یک کمبود به وجود آمده و شمار بیمارانی که درانتظار قلب پیوندی هستند از شمار قلب های اهداشده بمراتب بیشتر است.