ساعت کار طولانی و رابطه آن با بیماری قلبی و سکته مغزی

07 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

نتیجه یک پژوهش که به تازگی در نشریه پزشکی لنست منتشر شده؛ نشان می دهد؛ ساعت کار طولانی، خطر بیماری های قلبی-عروقی و سکته مغزی را به میزان زیادی بالا می برد. گزارش شیده رضایی