گفتگو با دانشمند ایرانی که از سازندگان اپلیکیشن قلب است

25 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دکتر نیما پهلوان، استاد دانشگاه جنوبی کالیفرنیا در همکاری با گروهی از دانشمندان ایرانی و آمریکایی موفق به تولید یک اپلیکیشن موبایل برای بررسی عملکرد های پیچیده ی قلب شده است. او در گفتگو با صدای آمریکا درباره این اپلیکیشن توضیح می دهد: