پنج عادتی که ترک کنید ۱۴ سال به عمرتان اضافه می شود؛ دکتر شیده رضایی توضیح می‌دهد

10 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در آمریکا نتیجه یک تحقیق جامع در دانشگاه هاروارد، نشان می دهد، دوری از مجموعه ای از ۵ رفتار ناسالم، حتی اگر از سن ۵۰ سالگی آغاز شود، بطور متوسط، ۱۴ سال به طول عمر اضافه می کند.